Tilkøb

Livet skal leves - hele livet

Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne arrangere sig i hverdagen og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til.

Man skal ikke lade sig nøje, men derimod have mulighed for at forsøde tilværelsen. Derfor er tilkøbsydelser én af grundpillerne bag OK-Fonden Egå.

Hvad er tilkøbsydelser?

Som beboer på OK-Fonden Egå er det muligt at købe sig til ydelser, der ellers ikke er omfattet af kommunes normale ydelser for plejehjemsbeboere. Tilkøbsydelser er mod egenbetaling og udføres af plejecentrets personale.

Tilkøbsydelser kan være alt fra ledsagelse til fest/lægebesøg, ekstra rengøring, ophæng af billeder og gardiner, vask af div., samværs-enetimer eller andet, vi ikke har tænkt på.

Hvis du har et ønske, går vi langt for at kunne hjælpe til at få det opfyldt.

Pensionister kan indenfor visse ydelser få statstilskud på 30%.