Visitation

Hvis du ønsker, at komme til at bo hos os på OK-Fonden Egå, skal du henvende dig i din bopælskommunes visitationsenhed. De vil foretage en behovsvurdering, hvor dine ønsker og behov afdækkes. Her bør du således nævne, at du ønsker at komme til at bo på OK-Fonden Egå. Ligeledes vil du blive orienteret om de tilbud, der eksisterer. Du er velkommen til at medbringe en ven eller familie til samtalen. Visitator vil efterfølgende vurdere, hvilket type bolig, der egner sig bedst til dig.

Der er plejeboliggaranti, hvilket betyder, at du bør være tildelt en bolig senest to måneder efter, du er blevet visiteret til en bolig. Denne kan dog være længere, hvis du ønsker én specifik, navngiven bebyggelse.

Alle boligerne tildeles efter behov, dvs. at den person, der har det største behov, får den første ledige bolig.

Borgere fra andre kommuner end Aarhus

Søger du plejebolig på OK-Fonden Egå, og ikke er bosiddende i Aarhus kommune, skal du henvende dig til din bopælskommune for at blive godkendt til en plejebolig der først. Herefter kan de hjælpe dig videre med en ansøgning om en plejebolig hos os.