Frivillige

Formål
På OK-Fonden Egå ønsker vi en aktiv hverdag, hvor bl.a. omgivelserne og de daglige gøremål giver beboerne lyst til at tage del i dagligdagen. Beboernes ønsker og samarbejdet med familien, venner og frivillige er med til, at den enkelte beboer kan fortsætte vaner og traditioner.

Det er beboerne, der ved hvordan livet skal leves og vi inviterer til dialog og samarbejde.

Vi ønsker at være et aktiv for lokalområdet og for frivillige.

Vi værdsætter den frivillige indsats som et supplement, der styrker kvaliteten af den indsats, vi yder.

Beboer og pårørende
Vi ønsker at inddrage beboere og pårørende i et samarbejde, hvor parterne oplever at have medindflydelse, og at det giver værdi.

For at kunne drage nytte af de tilstedeværende ressourcer og kompetencer, er det nødvendigt at være i tæt dialog i hverdagen.

Afdelingslederne holder "beboer-møde" sammen med beboerne hver tredje måned.

Vi stiller os altid til rådighed for en snak eller et møde, hvis der er behov herfor.

Vi udarbejder nyhedsbreve med informationer til beboere og pårørende om livet på OK-fonden Egå.

Herudover vil vi invitere beboere og pårørende til to årlige temamøder, hvor vi gensidig kan inspirere hinanden med henblik på at udvikle, fastholde og igangsætte initiativer til gavn for beboerne.

Frivillige
På OK-Fonden Egå ønsker vi at tilknytte frivillige, som et supplement til vores arbejde.

Samarbejdet med frivillige og deres indsats anerkender vi som meget værdifuld, både for beboerne og for os.

Frivillige kommer med ressourcer og erfaringer fra deres liv, og kan derved være med til at bringe andre synspunkter og oplevelser ind i beboernes hverdag.

Frivilligt arbejde bygger på lyst og interesse.

Lokalsamfundet
Vi ønsker at være et aktiv for lokalområdet, og det er vores hensigt at være et supplement til de eksisterende tilbud, der er til borgerne i Egå og omegn.

 

Har du lyst til at være frivillig på OK-Fonden Egå?

Kontakt Tina Hørmann Nielsen på 87 44 80 01