Administrativ koordinator

Nærmeste overordnede:

Chef for OK-Fonden Egå

Ansvars- og kompetenceområder:

Den administrative koordinator skal bidrage til et velfungerende center ved at omsætte værdigrundlaget og vision for Ok-Fonden til praksis på centeret.

Er ansat i en stabsfunktion til centerlederen, og er stedfortræder ifm. centerlederens fravær.

Hovedopgaver:

 • Tæt samarbejde med ledelsen af centeret, herunder drift og udvikling
 • Budget/økonomi
 • Ansvarlig for arbejdsmiljøindsatsen herunder udarbejdelse af politikker og retningslinjer
 • Ansvarlig for udarbejdelse af nyhedsbreve til internt og eksternt brug
 • Medansvarlig for vidensdeling og iværksættelse af kompetenceudvikling for medarbejderne
 • Understøtte optimal arbejdstidsplanlægning for pleje personalet i forhold beboernes behov og personalets ønsker om balance mellem privatliv og arbejdsliv samt den økonomiske ramme
 • Andre administrative opgaver efter nærmere aftale

Personprofil:

Personlige / ledelsesmæssige egenskaber

 • Du går foran og fremmer trivslen og arbejdsglæde
 • Du er tillidsskabende og imødekommende
 • Du kan lytte og er en god sparringspartner, er visionær og inspirerende
 • Du er samarbejdsorienteret og tænker tværfagligt.
 • Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
 • Du har forståelse for, hvordan vi kan komplementere hinandens ansvarsopgaver
 • Du arbejder struktureret og målrettet

Uddannelse:

Den administrative koordinator skal være i besiddelse af relevant faglig uddannelse

Vi går i flok
ikke i takt...