Afdelingsledere

Nærmeste overordnede:

Chef for OK-Fonden Egå

Ansvars- og kompetenceområder

Afdelingslederen skal bidrage til et velfungerende center ved at omsætte værdigrundlaget og visionen for Ok-Fonden og OK-Centret Egå til praksis på centeret - samt være medansvarlig for opfyldelses af krav, jvf. driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

 • Har ansvaret for:
  • Personaleledelse
   • Ansættelse og indstilling til afskedigelse
   • Kompetenceudvikling af medarbejderne
   • Personalesamtaler (MUS, fraværssamtaler etc.)
  • Arbejdstidsplanlægning
  • Den daglige drift i plejeboligerne
  • Økonomi og ressourcestyring inden for den aftalte ramme
  • At beboerne modtager ydelser ud fra Aarhus Kommunes kvalitetsstandarder
 • Tager ledelse, ved at skabe rammer, vise retning, stille krav og kommunikerer dette tydeligt
 • Medvirker til kvalitetsudvikling
 • Er medvirkende til, at OK-Centret Egå fremstår som et attraktivt og veldrevet center for beboere pårørende og gæster

Personprofil

Personlige / ledelsesmæssige egenskaber

 • Går foran og fremmer motivation, trivslen og arbejdsglæde
 • Er tillidsskabende og imødekommende
 • Er visionær og inspirerende
 • Er samarbejdsorienteret og tænker tværfagligt
 • Er kreativ og ser muligheder og alternative løsninger
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Tager ansvar
 • Kan prioritere arbejdsopgaverne
 • Har forståelse for, hvordan vi kan komplementere hinandens indsatser

Uddannelse

Afdelingslederen skal være i besiddelse af relevant faglig uddannelse.

Afdelingslederen skal tilegne sig relevant viden og uddannelse inden for ledelse og arbejdsmiljø.

Vi vil levere kvalitet