Serviceleder

Nærmeste overordnede:

Chef for OK-Fonden Egå

Ansvars- og kompetenceområder:

Servicelederen skal bidrage til et velfungerende center ved at omsætte værdigrundlaget og vision for Ok-Fonden til egen praksis på centeret.

Hovedopgaver:

 • Har det daglige ansvar for madlavning og drift af produktionskøkkenet, samt ansvarlig for at den mad der serveres for beboere og gæster er indbydende og ernæringsrigtig.
 • Er ansvarlig for rengøring af servicearealer samt delvis rengøring af boligerne.
 • Har det daglige ansvar for personaleledelse, planlægning, økonomi og ressourcestyring inden for den aftalte ramme.
 • Skal varetage ledelsen af funktionsområdet, så det for beboerne, de pårørende og gæster fremstår som et attraktivt og veldrevet center.
 • Skal være tværfaglig samarbejdspartner for plejepersonalet i kostfaglige indsatser hos beboerne f.eks. udføre ernæringsscreening og udarbejdelse af individuelle ernæringsplaner.

Personprofil:

Personlige / ledelsesmæssige egenskaber

 • Du går foran og fremmer trivslen og arbejdsglæde.
 • Du er tillidsskabende og imødekommende.
 • Du er visionær og inspirerende.
 • Du er samarbejdsorienteret og tænke tværfagligt.
 • Du er kreativ og ser muligheder og alternative løsninger
 • Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
 • Du kan lide at tage et ansvar
 • Du kan prioritere arbejdsopgaverne
 • Du har forståelse for, hvordan vi kan komplementere hinandens indsatser.
 • Du kan tilpasse produktionen således økonomien ballancerer.

Uddannelse:

Relevant faglig uddannelse indenfor produktion af mad, samt erfaring og gerne lederuddannelse.

Vi ønsker at være velkomne