Strategi 2016-2020

I 2016 og 2017 har OK-Centret særlig fokus på følgende indsatsområder:

  • Implementering af KompetenceUdviklingspPlatform (KUP
  • Pleje, omsorg og behandling af høj faglig kvalitet
  • Mad og service af høj faglig kvalitet
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • MED-udvalgets rolle i implementering af strategi og indsatser

Hele strategiplanen kan ses i vedlagte link.