Tilsyn

Tilsynsrapport fra uanmeldte tilsyn fra det kommunale tilsyn (2017) og embedslægen (2015) ligger tilgængelig i vedlagte link.

Rapporter fra Arbejdstilsynet for henholdsvis OK-Centret (2015) og OK-Service (2015) er også tilgængelig i vedlagte link.