Værdigrundlag

OK-Fonden arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for ældre, handicappede og svage grupper

Værdigrundlaget tager afsæt i OK-Fondens overordnede vision, "Livet skal leves hele livet".

Vores fokus er samarbjde, trivsel og livskvalitet.

OK-Centret Egå
I OK-Centret Egå er det beboerne, der ved hvordan livet skal leves.

Vi ønsker at være velkomne

 • I OK-Centret Egå byder vi velkommen med smil, blomster og smukke omgivelser. Vi inviterer til samarbejde og tilbyder vores hjælp.
 • Vi er et aktiv for lokalområdet og for frivillige.

Vi vil levere kvalitet

 • Vores køkken laver byens bedste mad.
 • Vi arbejder engageret og ud fra et højt fagligt niveau.
 • Den tværfaglige indsats gør en forskel (2 + 2 = 5).

Vi går ikke i takt

 • Vi arbejder efter de samme mål og visioner, og vi tør træde ud af de vante spor.
 • Der er plads og mulighed for kreativitet og nytænkning - forskellighed er vores styrke.

Vi er uhøjtidelige

 • Der er frihed til at finde nye og anderledes løsninger i et uformelt miljø med respekt for det enkelte menneske.
 • Passionen for, "Livet skal leves - hele livet" driver os til at gå nye veje, så vi opnår de bedste resultater.

Vi synes, at familien er et aktiv

 • Det gode samarbejde med familie og venner er med til, at den enkelte beboer kan fortsætte sine vaner og traditioner.
 • Vi værdsætter den frivillige indsats som et supplement, der styrker kvaliteten af den indsats, vi yder.

Vi vil som ledelse

Vi lytter, handler og tager afsæt i den anerkendende kommunikation. Medarbejderne er respekterede og betydningsfulde - der er højt til loftet og plads til at tænke nyt og kreativt.

Trivsel og kvalitet er målet.